[BIN: 2079]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1889 av Moltke Moe etter Anne Torgjesdotter Moen, Byrte, Mo, Telemark .

1. Valivan kouper seg soks å skjære
så let 'en seg smie kvendeleg klei
-Valivan sigler årlig -
Val. kouper seg soks å skruv,
so let 'en seg leie som han va' brur.
Valivan sigler årlig.
2. "Jeg er skjön jomfru frå Engelands by,
du sko lære meg silkjesoumen sy".
3. De me soumar ikvell, me skjemmar dæ ut,
me sko bie ti imorgon, når dagjen bli ljos.
4. Når dæ lei ti aften, at (ho)1 sille søkje seg sæng,
spurde den fremminde jomfruva, hor ho sille hava seg seng.
1dei
5. "Du må eta av fat mæ mig
å sova hos min terne".
6. "Ska eg no eta av fat mæ dig
(å sova hos di terne), så dø' jeg vist av harm".
7. "Du må eta av fat
å sova hos mig selv."
8. Stolts Margjit gjekk fyri, gulle ette seg drog
Valivan gjekk etti, mæ sjave seg han log.
9. Stolts Margjit ho sette seg i sængji ne,
Valiv. han sprang veggji te.
10. Eg tikj' du æ i din' stigo so stor
som du va ein rette riddare go.
11. "Ja dæ eg æ i min ' -
dæ 'æ mine bree skjiparbor."
12. "Eg tikje dæ æ brynjeringar
som singlar.
13. "Nei de 'æ kji anna som singrar derved,
de 'æ mine skjipsnyklar store å små."
14. "Eg tikj' du æ i dine kjenno så kvit
som du uleselig ein riddari rik."
15. "Av di æ mine kjinno så kvit,
at2 mine sju brøar æ lagd onde lik".
2de
16. "Hør du stolts M., eg spyrja deg må,
æ der ingjen i verden, din hugjen falder på."
17. Olav i byen - senn
men Valiv. han æ mitt hjarta så kjær."
18. "Olav i byen så konne eg få
men Valiv. må eg alli mæ ougo sjå".
19. Feruta han han rie te tengs å ifrå
å eg höyrer hass forgjylte brynjeringar singlar.
20. "Ja æ dæ no onge Valiv. du heve i hjarta så kjær,
no sover 'en deg so nær."
21. Valivan tappa så længje han kann,
(så længje) te stolts M. sovna i V.s fang.
22. St. M. ho sov i dagann å nettane tvo,
den tree dagjen likeså.
23. Valiv. klappa på kjenni rø:
"Søve du lenge de blive din dø!"
24. St. M. ho vakna å um seg såg,
ho såg kji anna himel å bylgja blå.
25. "Å fai' hjelpe meg fy' mine bonni små,
eg si' reise meg upp, skreie lokunn ifrå."
26. De ser eg på dine kjinni rø,
at du hev alli lei barnenø'.
27. De ser - på dine bryste små
at du hev alli lagt barne derpå."
28. "Eg heve dei alli på bryste lagt,
men alti so heve eg gama haft."
29. "Ja de ser eg på din hvide arm,
at du hev alli haft karmann i fang."
30. Ho3 tala te den4 styringsmann,
du styre meg på min faders land!
3Eg
4deg du
31. "Nei alli kjem du på -
för du fær deg ein son som styre deg kann."
32. "Eg talar ti deg, du st. -
Du styre meg - mi moders öy."
33. "Nei alli kjem du -
för du fær deg ei dotter som spunne gullröy."
34. "Å alli kjem du på din moders øy,
för du fær deg ei dotter, spinne gull rø!"
35. "Kjem eg no alli på min faders land5,
du seie meg ditt rette riddarsnavn".
5å inkji på min moers öy
36. "Mitt rette - æ inkji so vand,
smådrængjine kallar meg onge Valivan."
37. "Ja æ du no onge Valivan,
so signe meg gu'd, eg her deg fann!"
Ekstra opplysninger