[BIN: 2078]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av T. Hannaas etter T. Asbjørnson Torstad, Sirdal, Vest-Agder .

1. Valivan lader sitt håre det vaksa
-med de falkanne to -
indtil at det stander imellem aksla.
-å dei bare gull udi vengjå
å dei ringja tavelo. -
2. V. skjænkte å Venali drakk
intil at hu sovna i sessen u1 sad.
1ic
Ekstra opplysninger