[BIN: 2076]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1892-93 av H. J. Aall etter Tone Tomasdtr., Lintveit, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .

1. Der bur ei Jomfru i vores Lan
ho e baate rik aa belevan.
-For Valivan, for han segler aarlig.1-
1 ikke aarle som hos Landstad.
2. De beilar te henar baate Kongjen aa Kongjens Men
aa Ingjen saa ville ho hava av dem.
3. De beilar te henar baat Kongjen aa Kongjens Son
aa endaa saa drog ho eit liti Von.
4. De Ryktes spurdes yvi alt det Land
alt te den rike Hr. Valivan.
5. Naa ve eg leta mine Klæer skjera
som at eg ville meg ei Jomfru vera.
6. Hr. Valivan salar ut Gangaren graa
saa resste han te Stols Marjits Gaar.
7. Han klappa paa Dynni me Fingann' smaa.
Stat up Stols Marjit, skrei lokunn' ifraa.
8. Aa Ingjen heve eg i Stevne lagt
aa ingjen saa lokkar eg in om Nat.
9. Stols Marjit Du lokker meg in
eg vi naa snakke me Sösteren min.
10. Aa inkje ana, saa vi eg naa Deg
for Silkjesaumen Du lære skaa meg.
11. Stols Marjit ho drog Silkje yvi Kne
aa Valivan han skjer Rosur paa Tre.
12. Han va der i dagae, han va der i tvo,
den tree saa ville han heimatte sno.
13. Aa höire du Stols Marjit, haat eg seie Deg
et Stykje paa Vejen Du fyjer meg.
14. Etter de ho e vikja i vores Lan
et Stykje paa Vejen Du fyjo kan.
15. Stols Marjit jek fyri aa Gulle etter seg dro.
Aa Valivan jek etter, saa jærteleg han lo.
16. Aa höire Du Stols Marjit, eg spyrje Deg maa
aa e de naa ingjen Din Hug leikar paa.
17. Aa Ingjen saa è de min Hug leikar paa
bare rike Hr. Valivan, haanom kan eg 'kje faa.
18. Er det naa ingjen Anen, din Hug leikar paa
hell rike Hr. Valivan, haanom kan Du vel faa.
19. Eg synes, Du è i Dine Stiji saa stor
som Du sille vera en Riddar go.
20. Eg synes de paa Deg ringlar
som de sill' vera Brynjeringar.
21. Inkje lenger eg fyje Deg kan
eg heve baate Faer aa Festarman.
22. Naa inkje lenger eg fyje kan Deg
fer Boni smaa, dei gret fer meg.
23. Eg ser de paa Dine Kjinni saa rö,
at Du heve aller lie nokon Barnenö.
24. Eg ser de paa Dine Brösti saa slet,
at Du heve aller slekt nokon Barnetörst.
25. Inkje lenger eg fyje Deg kan,
fe eg vi heimat te min Faers Lan.
26. Aa aller saa kjem Du te Din Faers Lan,
fer Du fer ein Son, som seile kan.
27. Landstads Vers 36 mener Tone hörer inn her, selv havde hun glemt det.
Ekstra opplysninger