[BIN: 2073]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Haukeli, Vinje, Telemark .

1. Valivan let sitt håri vakse,
te dæ rokk ne um begge hass aksler.
2. Som Landstad V.6; L.1: kauper, L.2: kvindeklæder.
3. Som Landstad V.7; L.1: kauper seg soks å skru.
4. Å Valivan kauper seg soks å skjoll, ?
så klæder 'en seg i silkjen skjøn.
5. Å Valivan gjekk ut så seint um ein kveld,
han kom te stolt Margit, ho raka eld.
6. Som Landstad V.9; L.1: pikka; døren; sine fingar så små.
7. Som Landstad V.10; L.1: å ingjo stevne hell tilbu hev eg fått.
8. Eg æ' ei fruva ifrå Engelands by,
du lære meg silkjesaumen sy.
9. Eg æ' ei fruva ifrå Engeland,
du lære meg saumen beste du kan.
10. Stolt Margit reiste seg upp i rå,
så steig ho oto sængi, skreidde lokunne frå.
11. Så sette ho fram en forgylte stol:
"sett deg ne skjøn jomfru, trøytt å færemo!"
12. "Eg æ' inkje trøytt hell færemo,
men silkjesaumen du lære meg sy!"
13. "Saumar me i kveld, me skjemmer dæ ut,
me fær bie te i morgo, når dagjen æ' lys.
14. Stolt Margit sette seg i sængi ne,
å Valivan sprang åt veggjen to.
15. Å Valivan spura stolt Margit åt:
"kven æ' dæ no, som du leikar hugjen mest på?"
16. "Å en Olav uti by'n kunn' eg altid få,
men Valivan fær eg allir sjå."
17. Årlig om morgonen, då dagjen va' lys,
då va' Valivan av sængi fus.
18. "Å høyr du stolt Margit, hot eg seie deg,
eit stykkje på vegjen fygjer du meg."
19. Stolt Margit tenkte mæ sjøve seg:
"eitt stykkje på vegjen fygjer eg deg."
20. "Du æ' i dine stigi så stor,
du måtte væl vera en riddarson."
21. "Nei eg æ' inkje i mine stigi så stor,
men dei æ' så breie dei skiparsbor."
22. "Å hot æ' dæ som singrar?
d'æ brynjeringar."
23. "Nei d'æ ingle brynjeringar, um du tenker så,
men d'æ mine lyklar' store å små."
24. Stolt Margit sette seg ne på dæn veg:
"no orkar eg 'kje lenger fygje deg."
25. "Ja orkar du 'kje lenger fygje meg,
så æ' eg go fy bera deg."
26. Stolt Margit tenkte mæ sjove seg:
"eg trur, du æ' sterkare du hell eg."
27. Valivan tok 'a stolt Margit i fang,
så bar 'en 'a ne te skiparstrand.
28. Å Valivan tala te sine hofmenn:
"de skjenkjer meg mjø å dæ klare vin!"
29. De skjenkjer meg av dæn tunna,
som ligge sunna fy sunna.
30. Dei skjenkte så lengje, som tunna rann,
alt te ho sovna i Valivans fang.
31. Ho sov i dagar, ho sov i tvo,
dæn tree gjore ho likeså.
32. Å Valivan klappa på silkjesæng:
"no må 'kje stolt Margit sova leng."
33. Å Valivan klappa på kinni så rø,
"å søve du lenger, så bli dæ din dø."
34. Stolt Margit reiste seg upp i rå,
ho såg inkje land, men bylgjun blå.
35. Stolt Margit ho vinka på styringsmann,
"du styre meg heim te mitt faders land."
36. "Ja styre eg vi' å styre eg kan,
men alli kjeme du te ditt faders land."
37. "Ja gud bære meg fy mine bonni så små,
eg reiste ifrå, skreidde lokunne på."
38. "Dæ ser eg på dine bryster så små,
du hev inkje halli småbonni åt.
39. Dæ ser eg på din kinder så rød,
du har ikke lidt noken barnenø.
40. "Dæ ser eg på di luve,
at du æ' møy å ingjo fruve."
41. "Sko' eg no reise av landi mæ deg,
rette navne så seie du meg."
42. "Jæg æ' ein skippare, hev inkje navn,
men drenginne kaddar meg Valivan."
43. "Jæg hev no lengje ette'n Valivan trått,
men lovet vere gud, no heve eg 'en fått."
Ekstra opplysninger