[BIN: 2071]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av R. Berge etter Kjersti Lillegaard, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

 Aa Valivan kosta seg søks aa skjer
so let hann seg skjera kvendeklær.
-Aa Valivann han sigler aarleg. -
Saa gar han seg i snak mæ ho,
aa spurde kven ho ville ha.
Aa Olav uti Lånden, hann konne eg vel faa
men ong Valivan, hann maa eg aller sjaa.
Aa stolts Margjit ho soume den den soumen paa silkje,
aa onge Valivan skar'n ut paa tre.
Han resste hann mæ ho, Ho skulder paa ho vi heimatte.
Eg ser da no paa dine so rø
at du hev aller litt noko Barnemø.
Ekstra opplysninger