[BIN: 2070]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

1. V. let seg skjera skruv
so lot han seg leie som han va' ei brur.
-For V. seilar aarleg. -
2. Han pikka paa dynni mæ fingane smaa,
statt upp Stolt Margjit, skrei lokune fraa.
3. Ingji tilbud saa haver jeg faatt
aa ingjen so lukkar eg inn om natt.
4. Eg æ ei draanning av Engellands by
den silkjisoumen eg lære vil sy.
5. = Landst. 12.
6. = Landst. 13.
7. Soumar me i kvell, so skjemmer me ut,
me vi' helle bie ti dagjen bli ljos.
8. Eg synes du æ i staago so stor
du maa visst vera ein riddarson.
9. Eit stykkji paa vegjen du fygje meg maa
ei aano gaang du fygje sko.
10. "Aa høyr no st. M. hott eg seie deg
kven æ de som leikar i hugjen paa deg.
11. Aa Olav i byen ti hev eg fest
men V. likar eg oddre best.
12. Aa O. i b. so sko eg faa
man V. maa eg alli sjaa.
13. (Som dei kaam seg eit stykkji paa veg?)
No vi' eg kji lenger fygje deg.
14. Aa vi' du kji lenger - meg
so sko eg taka aa bera deg1.
1St. M. ho tenkte mæ sjove seg
tru du æ sterkare, du hell æg.
15. V. tala ti drengjine saa:
De skjynder dikkon tappar i ei gullskaal.
16. So tappar de i av den tonna
som ligg'e so langt uti sonna.
17. Dei tura so lengji den tonna rann
ti St. M. sovna i V.'s fang.
18. Dei seila i ein aa dei seila i tvo
dei seila den tree, st. M. ho sov.
19. So klappa'n hena paa kjinde rø
aa søv'e du lenger so bli de din dø.
20. St. M. ho reiste seg upp i raa
ho saag inkji ana hell bylgjene blaa.
21. Trøst aa bære meg fe mine bonni smaa
eg reiste fraa dynni, skreidde lokune paa.
22. Eg ser de paa di huve rø
du har aldrig lidt kvindenø.
23. Sku eg no reise av lande mæ deg
so sko du fortelje meg navni ditt.
24. Aa navne mitt inkji eg seia deg kann;
men drengjine kaddar meg V.
25. Aa V. hev eg lengji traatt,
men lovet være Gud, no hev eg'n faatt.
Ekstra opplysninger