[BIN: 2068]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Aa V. let'e sitt haare vekse
ti at de rokk ivi haanoms aksler.
-Valivan, V. aa han seilar aarleg. -
2. Aa V. let'e seg skjera gullskruv
aa han let seg leie som han va' ei brur.
3. Aa V. siglde so seint om ein kvell,
so kaam'n ti ei jaamfru som skara sin ell.
4. Aa konna du laane meg hus udi nat,
ei anno gaang sko eg laane deg att.
5. Aa ingjen so lukkar eg inn om natt,
aa ingjen som hev eg min hug tilagt.
6. Olav uti byen, haanom kunna eg faa,
men V. æ kji mæ ougo aa sjaa.
7. Eg æ no ingjen bele, eg
men eg vi' lær' aa soume de gulle utav deg.
8. So pikka'n paa dynni med fingan' ifraa:
statt no upp, stolt Margjit, aa skrei lokun - .
9. Stolt M. ho ha' paa seg serkjen blaa,
ho skreidde dei lokun' baa' ti aa ifraa.
10. So tok 'o 'no fram'n forgjylte stol:
Set deg ne skjøn jaamfru aa hvil dig derpaa.
11. Soum' i kvell, me skjemmer de ut,
me lyr bie ti morgon ti dagjen blei ljos.
12. St. M. ho la seg i sengji ne,
men V. han sprang veggjen ti.
13. Tileg om morgon før dagjen blei ljos
V. han va' no færefest.
14. Aa vi' du no fygje eit stykkje mæ meg,
ei aano gaang sko eg fygje deg.
15. Aa som at di kaam seg eit stykkje paa veg,
di saag inkje ana hell skjiber aa seil.
16. Eg synes du stend i ein stigje so stor,
eg tvilar fe du æ riddar go.
17. Ja derfe stend eg i min stigje so stor,
eg hev no tvo brøar, dei æ no so smaa.
18. S. M. ho sett seg i vegjen ne.
Eg tor' ikkje lenger fygje me deg.
19. Ja tor du kje - meg,
so æ eg fulla so sterk at eg ber'e deg.
20. Aa V. tok jaamfruva' uti sitt fang,
so bar'jn no hena paa skjipsbaara fram.
21. Aa V. talar ti smaadrengjen sin:
I hentar mig mjø aa I skjenkjer meg vin.
22. Han skjænkte hende mjø aa vin,
aa ti at 'o sovna i serkjen fin.
23. Skjøn jaamfru ho sovna, fekk ein svevn'e so lang,
ho vakna kje før i den tree kongeland.
24. So klappa'n hennar paa kjinni rø:
Aa søv'e du lenger, so konna du dø.
25. Skjøn j. ho vakaa, ikring om seg saag,
ho saag kje ana himmelen aa bølgerne blaa.
26. Skjøn j. ho tala ti styringsmann,
du styrer meg heim paa mitt faderens land.
27. Slett alli kjem'e du ti ditt -
førr du fær ein son'e som skjipe styre kann.
28. Slett alli - din moderes by,
førr du fær ein datter som silkje kann sy.
29. Ette de at du hev'e slig ei hevnlyst ivi meg,
so lyt eg no visst vita navne paa deg.
30. Ja, eg æ no slett inkje vonde om navn,
mine svennar kallar meg Kung V.
31. Ja æ de no V. aa du vi' ver meg tro,
ti sku du faa min møydom endskjønt om eg ha sju.
Ekstra opplysninger