[BIN: 2067]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Margit Austistog Fæddand, Mo, Telemark .

1. Valivan kouper soks aa skjære
so let 'e han seg jaamfruklæder skjære.
-Valivan sigler aarleg. -
2. Aa V. kouper seg soks aa skur
so let 'n seg leie som han va' ei brur.
3. Aa V. skutar si snekkje paa land
so sigler 'n seg paa eit ana land1
1ti Engelland
4. Han pikka paa dynni mæ fingane smaa.
Lat upp du stolts Margjit skrei laasen ifraa.
5. Ingjo stevne so hev eg no lagt
aa ingjen so lukkar eg inn om nat.
6. Nei, eg æ no inkji noken bel'e
men eg æ ei jaamfru so fin'e.
7. Stols M. reis upp, skreidd lokun' ifraa,
aa so sett' 'o fram ein forgjylte stol.
8. Aa eg æ kji noken belemann
men den silkjisoumen du lære meg kann.
9. Ja soume i kvell, me skjemmer de ut,
mi lyt drygje ti mo ryas ti dagjen bli ljos.
10. Aa stols M. ho sette seg i sengji ne
aa V. han sprang veggjen ti.
11. Eg totte2 de at de ringla
som de ha' sku vori bringe uleselig.
2No totte eg
12. Nei, de æ no kji den brunja so blaa
men de æ mine lyklar baa store aa smaa.
13. Høyre du stols M. eg spyrje deg fær
hev du no ingjen som stend i din hug 'e so kjær.
14. Aa Olav uti byen so konn eg vel faa,
men V. fær eg alli for ougo sjaa.
15. Aa Olav uti byen kjenner eg væl
men V. stend i min hug'e so kjær.
16. Aa høyre du stols M. eg spyrje vi' deg.
Eit stykkj'i paa vegjen du fygje lyt meg.
17. Ja, eit stykkji - fygje sko deg
men her æ no so mange som vogtar paa meg.
18. Aa stols M. gjekk fyri silkjen etti seg drog,
aa V. gjekk etti mæ sjave seg han lo.
19. Eg sønes du æ i ditt stigo so stor
som du ha sill' vori ein riddar so go.
20. Ja difor æ eg i mi stigo so stor
dei va' no so breie dei skjiparbor.
21. Aa bære meg hos eg heimate for
eg reist' ifraa bonni aa skreidde lokune paa.
22. Aa - gjekk
eg ha' kji smaabonni fraa ellen sett.
23. Nei de ser eg paa di kjinni so rø
at du hev alli lei kvindenød.
24. Aa de ser paa di brøst so smaa
at du hev alli lagt bonn derpaa.
25. St. M. ho sette seg ende ne.
No lyster eg kji lenger aa fygjas mæ deg.
26. Ja lyster du kji aa fygje meg
so orkar no eg vel bera deg.
27. So tok 'n St. M. uti sitt fang
so bar 'n hæna paa skjipi fram.
28. So sett' 'n fram ein forgjylte stol
so gav 'n 'æ drikk' ut-av sylvankrus.
29. St. M. ho sovna i stolen der 'o sat
ho vakna kji før den tre'e dag.
30. V. klappa hena paa kjinni so rø.
Vakn' upp st. M. hellaa konna du dø.
31. St. M. ho vakna, ikring seg saag
ho saag kji an' ell himmelen aa bylgjune blaa.
32. St. M. ho høytta paa styremann.
Du styre meg heim paa min faders land.
33. Du fær kji heim ti din faders land
før du fær den son'e som styre deg kann.
34. Aa du kjem'e kji heim paa din moders ø
før - en datter som soumar silkjen rø.
35. Ja kjem eg kji heim paa min faders land
ditt rette riddarnavn du meg seia kann.
36. Ja mitt - de æ no kji vandt
smaadrengjine kaddar meg onge V.
37. Ja, no hev eg 'n V. so lengji traatt
men Krisskjilov no hev eg 'n faatt.
Ekstra opplysninger