[BIN: 2066]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. (Han) Valivan let sitt haare vekse
fe at de rökk ivi honoms aksler
-Valivan, Valivan han siglar aarleg -
2. Aa Valivan let seg skjera gullskrud,
aa han let seg leie som han va' ei brur.
3. Aa Valivan siglde so seint om ein Kvell
so kom han te ei jomfru som skara sen ell.
4. "Aa vi du naa laane meg hus uti natt,
ei onno gong sko eg laane deg att."
5. "Engjen so lukkar eg enn om natt,
aa engjen so hev eg men hug te lagt.
6. Olav uti byen, honom konna eg faa,
men Valivan æ kje mæ augo aa sjaa."
7. "Eg æ naa ingjen bele eg,
men eg vill' lære saume de gulle av deg".
8. Stolt Margjit ha'e paa sig den serkjen blaa,
so skreidde ho dei lokun' baa' te aa i fraa.
9. So tok ho naa fram ein forgjilte stol:
"Set deg ne, skjön jomfru, aa kvil deg herpaa.
10. Saume i Kvell, me skjemme de ut,
me lyt bie te morgo, te dagjen bli ljos."
11. Stolt Margjit ho la seg mæ stakkjen ne,
aa Valivan han sprang veggjen te.
12. Men tileg om morgoen förr dagjen blei ljos,
aa Valivan han va' naa færig fus.
13. "Aa vi' du naa fygje eit stykkje mæ meg,
ei anna gong sko eg fygjast mæ deg."
14. Aa som at dei kom seg eit stykkje paa veg,
dei saag ikkje anna en skjiper aa segl.
15. "Eg tisse du stend i den' sligje so stor,
eg tvilar for at du æ ein riddare go."
16. "Nei ikkje stende eg i men' sligje so stor,
eg hev naa tvo bröar, dei æ naa so smaa".
17. Stolt Margjit ho sette seg ende ne:
"Eg fygjer naa slett ikkje lenger mæ deg".
18. "Ja, fygjer du naa ikkje lenger mæ meg,
so æ eg fulla so sterke at eg bere deg."
19. Aa Valivan tok jomfruva uti sitt fang,
so bar han henar paa skjipsbore fram.
20. Aa Valivan tala te liten smaadreng:
"De hentar enn mjö aa de hentar enn vin.
21. Han skjemkte henar vin aa han skjenkte henar mjö
aa alt te ho sivna i serkjen senn.
22- Skjön jomfruva sovna, fekk ein svevne so land
ho vakna 'kje förr i de Tie kongeland.
23. Aa som at ho vakna aa i krengom seg saag,
ho saag 'kje anna himmelen aa byljune blaa.
24. Aa jomfruva tala te styringsmann:
"Du styre meg heim te men fars land".
25. "Aa alli kjeme du te den faers land
förr du fer ein sone som skjipe styre kann."
26. Aa alli kjeme du te den moes by
förr du fer ei dotter som silkje kan sy."
27. "Ette de at du hiv slik ein hevn ivi meg,
so lyt eg daa visst vita navne paa deg."
28. "Aa eg æ naa slett ikkje so vande om navn,
mine sveinar dei kallar meg Kong Valivan.
29. "Ja æ du naa Valivan aa du æ meg Tru,
so sko du faa men möydom om eg ha'e sju."
Ekstra opplysninger