[BIN: 2064]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hæge Hermodsdtr., Kleivi, Byrte, Mo, Telemark .

1. Valivan spure paa arma land,
der va' ei jaamfru stolt aa belevand.
-Valivan seilar aarleg. -
2. V. lot skjera seg gullskruv,
so let han seg leie som han va' ei brur.
3. V kaam so seint om 'n kvell,
mæ sama stolts Margjit ha' lagt seg aa skara ell.
4. V. pikka mæ fingrane smaa,
statt opp du St. M. skrei luka ifraa.
5. Aa ingjen tibudt so hev eg faatt,
aa ingjen so lukkar eg inn om naatt.
6. Aa eg æ no slett ingjen bel'e,
men eg æ ei jaamfru so ven'e.
7. Eg æ ei jaamfru av Engelanns by,
du lære(r) meg soume silkjen aa sy.
8. Stolts M. ho reiste seg upp i raa,
ho skreidd' av loka aa skreidd' 'a paa.
9. Soume i naat, me skjemmer de ut,
me fær bie ti dagjen bli ljos.
10. S. M. ho sette seg i sengji ne,
V. sprang veggjen ti.
11. V. laag aa tenkte seg roa,
kven æ de du leikar i hugjen paa.
12. Aa Olav uti byen so konna eg faa,
men V. fær eg alli sjaa.
13. V. laag ti dagjen blei ljos,
men daa va' han o' sengji fort.
14. Höy' no stolt M. hott eg bee deg,
eit stykkji paa vegjen so fygjer du meg.
15. Eit stykkji - sko eg fygje deg,
men de bli kji lengji de sei eg deg.
16. S. M. gjekk fyri, ho silkjen drog,
V. ette, mæ sjave seg lo.
17. S. M. ho sette seg ende ne,
no orkar eg kji lenger aa fygjas' mæ deg.
18. Eg sönes du æ uti stegjo so stor
som du sille vera ein riddarson.
19. Ja sönes du eg æ i stegjo stor,
d'æ brei aa lange dei skjipabor.
20. Aa orkar du kji lenger aa fygjas mæ meg,
so trur eg de eg sko bera deg.
21. S. M. tenkte mæ sjave seg:
Tru denna jaamfru æ sterkar' ell eg.
22. V. tok 'a uti sitt fang,
so bar 'n hæna paa skjipi fram.
23. So tok han fram sin forgjyldande stol:
Set deg der stolt M. tröyt aa færemo.
(So va' de eit par vers om at 'n gav 'a saavedropar,
ho sov i 3 dagar).
24. V. klappa S. M. paa kjinni rö:
Söv'e du leng'e so konna du dö.
25. S. M. ho reiste seg upp i raa,
ho saag kje ana 'ell himil aa bylgjune blaa.
26. S. M. ho heista paa styringsmann
du styrer meg paa min faders land.
27. S. M. ho' heista - / - moders land
28. Ja du tar kje heiste paa -
fy her hev du ein som styre deg kann.
29. Ja, du tar kji -
her hev du ein son'e som styre deg kann.
30. Aa tröst aa bære meg fe mine bonni smaa,
eg resta heima = ti, skreidd lokune paa.
31. De ser eg utpaa dine kjinn so röd,
at du hev alli lei kvindenöd.
32. - bröste smaa
at du hev alli lagt bonni paa.
33. Aa æ de no so ti eg sko fygjas' mæ deg,
rette navne so seie du meg.
34. Eg æ ein kongsson utav Engeland,
smaadrengjine kaddar meg V.
35. Ja, æ de V. ditt rette navn,
so gladeleg fygjer eg deg av land.
36. Ja V. hev'e eg lengji traatt,
men Gudskje lov, no hev eg 'n faatt.
Ekstra opplysninger