[BIN: 2061]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Aslaug Krokstøyl, Telemark .

1. Valivan han let seg skjera gullskru
aa han lat seg leie som han va ei brur.
-Valivan, Valivan seiler aarlege -
2. Han klappa paa dynni mæ fingane smaa
statt upp stolt Margjitt, skrei loka ifraa.
3. Ingjen so lukkar eg inn om natt
aa ingjen friar so hev eg huglagt.
4. Valivan gjor' sine fingar so smaa
han skreidde dei lokune ti aa ifraa.
5. Hus her i natt de kann du vel faa
en skjönt eg vi vita hos du æ ifraa.
6. Eg æ no ikkje so vand om navn
eg æ kongens söster datter utav Engellann.
7. Valivan la seg mæ' stokken ne
daa begyndte Valivan aa smisle aa le.
8. Olav aa ute byen kann eg vel faa
men Valivan han æ ikkje aa sjaa.
9. Vi' du no fygje meg eit stykkje paa veg
ei aano gaang sko eg fölgje mæ deg.
10. Som at dei kaam seg eit stykkje fram
so lyster stolt Margjit at hvila sin fot.
11. Valivan han sto aa tenkte mæ seg
Tru du kann no vera stort sterkar hell eg.
12. So tok han henar i sitt fang
So bar 'n no hena paa dei skipsbaadene frem.
13. Eg sönes du æ i din' stigje so stor
Eg tvilar du æ ein riddar so go.
14. Valivan tala ti smaadrengjene sine
De skjenker meg mjö aa de - vin.
15. Smaadrengjin' di tappa aa
jaamfruva drikke alt ti 'o sovna i kong Valivan's fang.
16. Jaamfruva ho sov ein svevne so lang
ho vakna kje för 'o kaam i de tre'e kongeland.
17. Jaamfruva - ho vakna ikringom seg saag,
ho saag kje ana skjipe aa bölgjune blaa.
18. Jaamfruva tala ti styringsmann
Du styrer meg heim ti min faers land.
19. Gud bære meg fe mine tvo smaa
eg reiste ifraa aa slo dynnan' i laas.
20. Nei de kann eg se paa dine röde kjinn,
at du hev kje lie noko barselnöd.
21. - dine hvide bröst
- noko barne tröst
22. Æ de no so ti du vi' hava hevnstand paa meg,
so lyt no eg faa vita navne paa deg.
23. Ja eg æ no ikkje so vand om navn
smaadrengjen di kallar meg kong Valivan.
24. Ja æ du kong Valivan aa du vi' vera meg huld,
so sko' du faa min möydom alt om eg hev sju.
25. Ja eg æ kong Valivan aa eg vi vera deg huld,
aa vi' hava din möydom om du hev kje sju.
Ekstra opplysninger