[BIN: 2060]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

2. Aa Valivan keuper seg siko aa jønn
so klæder han seg i silkjen grönn.
-Aa Valivan seilar aarleg. -
1. Aa - siko aa skjeri
so let'e han kvendeklæder gjære.
3. Han fingra paa dynni me fingane smaa,
Æ du inne Stolt Margjit, skrei lokun' ifraa.
4. Nei, inkje tilbud so hev eg faatt,
aa ingjen so lukkar eg innom i naatt.
5. Jou eg æ ei fruve fraa Engellanns by
du lærer meg silkji soumen aa sy.
6. Stolt Margjit ho reiste seg upp i raa
ho gjekk gjekk 'o sengji, skreidde lokun' ifraa.
7. Stolt Margjit ho tok fram sin forgjyllte stol:
Set deg ne skjøn jaamfru trøytt aa færemo.
8. Eg spyrje deg vi' aa eg spyrje deg maa:
Æ der ingjen som du leikar hugjen paa?
9. Jou Olav uti byen, han kann eg alltid faa
men Valivan fær eg alli sjaa.
10. Aa Olav - han kjenner eg væl
men V. hev eg i hugjen so kjær.
11. Men høyr du still hott Eg spyre deg
eit stykkji paa vegjen du fygje kann meg.
12. Eg synes du æ i din' stigo so stor,
du konna godt vera ein riddarson.
13. Ja eg maa vel vera i stego mi stor,
dei æ so brei'e dei skjippar bor.
14. De' skjenkjer meg i ei skaal av mjø
aa de av den tonna eg fylde fraa sø.
15. Dei skjenkte so lengje som tonna rann,
ti stolt Margjit sovna i Valivan's fang.
16. Aa Valivan klappa paa silkjeseng:
No maa kje stolt Margjit sova leng.
17. Aa Valivan - kjinne so rø
Aa søv'e du lenger, so bli de din dø.
18. Stolt Margjit reiste seg upp imot raa:
daa saag 'o kji landi men bylgjune blaa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge CCXCII, S. 9-12. (NFS, kopi) Overskrift Valivan

Over vers 12. står: [Noko imidjom der]