[BIN: 2059]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Liv Årmote, Mo, Telemark .

1. Som L.V.2. L.1: skjön Jomfru på dette . L.2: heller seg stolt.
2. Som L.V.4. L.1: Til hæna. L.2: av.
3. Som L.6. L.1: kauper. L.2. Læt han seg klyppe Kvendeklæi'.
4. Som L.7. L.1: læte seg klyppe Skruv. L.2: læt - ei Brur.
5. Som L.9. L.2: æ' du inne.
6. Som L.10. L.1: ingjo Stevna så hev eg lagt. L.2: Natt.
7. "Eg æ' en skjön Jomfru av en annen By,
du sko' lære meg Silkjesömmen sy."
8. Som 7. - eitt anna Land ~ Silkjesömmen, som du kann.
9. Som L.12. L.1: akslar Kåpa.
10. Ho skreier dei Lokunne te å ifrå,
ho tukkar dei Stolir mæ Bolster på.
11. Ho tukkar dei Stolir mæ Bolster på:
"Vælkomen skjön jomfru, du kvile herpå!"
12. "Eg æ' ikkje tröytt hell færemo,
men ei liti Kvild den vöre væl go."
13. Stolt Margjit sette seg i Sengji ne,
men Valivan sprang Veggjen te.
14. "No tott' eg, at dæ singra,
som dæ ha' vori Brynjeringar."
15. "D'æ ingjo Brynja blå,
men d'æ mine Lyklar bå store å små."
16. Som L.25. L.1: totte - va' i di - . L.2: ha' vori R - ar.
17. Som L.26. L.1: Eg heve vant meg. L.2: Dæ æ' - dæ Sk.
18. "Höyr du stolt Margjit, hott eg spyrje deg må:
æ' her ingjen, deg leikar Hugjen på?"
19." Olav her i Byen han kjenner eg væl,
men Valivan æ' i min Hugjen så kjær.
20. Som L.19. L.1: her i Byen kann: L.2: fær.
21. "Höyr du stolt Margjit, hott eg bea vi' deg:
eitt Stykkje på Vegjen du fygje sko' meg."
22. "Eitt Stykkje på Vegjen eg fygje sko' deg,
hev då inkje anna Ærend ti meg."
23. Når dei kome litt av Lei,
då ville stolt Margjit vende heim.
24. "Vi' du 'kje lenger fygje mæ meg,
så tenkjer eg, eg sko' bera deg."
25. Stolt Margjit tenkte mæ sjave seg:
"Kanskje at du æ' kje sterkar hell eg."
26. Så tok han hæna uti sitt Fang,
så bar han hæna i Skipi fram.
27. Valivan talar te Smådreng sin:
"Du tappar meg i ei Konne mæ Vin!"
28. Du tappar i utav den Tunne,
som eg heve fört ifrå sunna!"
29. Så lengje tappa han den Vinen blank,
ti Margjit sovna i Valivans Fang.
30. Ho sov i Dagar å dæ i tvo,
den tree Dagjen likeså.
31. Så klappa han hæna på Kinni rö:
"Söve du lenger, så bli dæ din Dö!"
32. Stolt Margjit ho vakna å um seg såg,
ho såg 'kje anna hell Himilen å Bylgja blå.
33. "Gu bære meg no fyr mi Bonni små,
som eg reiste ifrå, skreidde Lokunne på."
34. Som L.23. L.1: Bryster. L.2: alli - Barn.
35. Eg ser dæ på dine Kinni rö,
du hev alli li'i dæn Kvindenö!"
36. "No heve du fört meg så langt av Land,
no sko' du seie meg ditt rette Navn."
37. "Mitt rette Navn æ' inkje vant,
Smådrengjinne kaddar meg Valivan.
38. "Smådrengjinne kaddar meg Valivan,
de æ' Kungens Sön av Engeland."
39. "Æ' du den rette Valivan,
så gjönni fygjer eg deg av Land."
40. "No kann du 'kje koma te ditt Faders - Land,
fyrr hell du heve ein Son'e, som styre deg kann."
Ekstra opplysninger