[BIN: 2057]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Telemark .

1. Der bur ei jamfru i vaares land
ho æ baati rik aa beilevand.
-For Valivan, aa han seglar aarleg.
-
2. De rygte spurtes ivi alle land,
aa V(alivan) den rike herr Valivan.
3. Naa vi eg lata min Klæer skjera
aa som eg ville jaamfru vera.
4. Aa V(alivan) kaam so seint om ein Kvell,
naar jaamfruga ho ha skara ein ell.
5. Han banka paa d mæ f. smaa
Statt upp stolt M(argit) skrei lokun ifraa.
6. Ingjen haver eg stevne lagt
aa ingen lukkar eg inn om natt.
7. Du lukke meg inn du gjøime kann
for eg æ ei jaamfru fraa fremmende land.
8. Ikkje so lukkar eg upp fe deg,
førr du vi seie hott du vi meg.
9. Ja eg sko - - - - - deg
d'æ silkje soumen du lære sko meg.
10. S. M. ha paa seg stakkjen blaa
so skredde ho lokun baa ti aa ifraa.
11. S. M. ho drog silkje ivi kne,
aa V. han skar rosun paa tre.
12. Aller hev eg i heile mitt liv
sett nokon kvinde so godt bruka kniv.
13. Alle jaamfrugan i vaares land
di æ so vant ti hav kniven i haand.
14. Aa høire du M. eg spørje deg maa,
æ de naa ingjen din hug leikar paa?
15. Nei de æ ingjen - - - - paa
bare rike V. haanom kann eg kje faa.
16. V. va der i dagane tvo
gen tree ville han heimatte sno.
17. Høyre du St. M. hott eg spøre deg,
eit stykkje paa vegjin du fyggje meg.
18. Etter du hev vilja i vaares land,
eit stykkje paa vegjen eg fyggje kann.
19. St. M. gjekk fyri aa silkje ette seg drog
aa V. gjekk etter mæ sjave seg han lo.
20. Eg sines du 'æ i din stigjen so stor
som du skulle vera ein riddar go.
21. Aa di æ so breie dei skjipar bor
derfor æ eg i min stigje so stor.
22. Eg sines de paa deg ringlar
som du skull' ha brånje-ringar.
23. D'æ kje anna som ringle maa
hell mine nyklane stor aa smaa.
24. Ho fygde mæ haanom i dagane tvo,
den tree vill' ho heimatte sno.
25. Aa ikkje kenges eg fyggje kaan deg
for boni maa di græte for meg.
26. De kann eg naa sjaa paa din rosens kjinn
at de græt ikkje born i heimen din.
27. Nei ikkje lenges eg fyggje kann
naa vi eg heim ti min faers land.
28. Nei aller kjæm du ti din faers land
førn du fær ein sine som seile kann.
29. So gav 'n hænar av mjø'en som rann,
so sovna ho i V.s fang.
30. Han klappar henar paa kjinni so rø
aa søve du lenger so ligge du dø.
31. St. M. vakna ikring seg saag,
daa va 'o mitt utpaa bylgjuna blaa.
32. Etter du hev ført meg so svikefullt fram
so sko du meg seia ditt rette navn.
33. Aa vi du naa vita - - -
so kallan du meg onge V.
34. Ja æ de sant som du seie fe meg,
so gjønne vi eg saa reise mæ deg.
Ekstra opplysninger