[BIN: 2056]

[Stolt Elselille]

Oppskrift 1910 av Knut Liestøl etter Marit Ljosland, Åseral, Vest-Agder .

 Dei leitte utte aa inne,
men kúnne 'kje st. E. finne.
De kastade muld og stene,
so fant dei st. E. i brunnen.
Stolt E. sat aa gret så modig -
de høyrde dei róvara paa sjóen rodd.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS K.Liestøl 7, s.19-20 St.Elselill.