[BIN: 3618]

Gullsmedens datter

Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Anne Hansdatter Hynne, Solør .

1. Danske Kongen kom ridende paa Kongens Gaard
-op paa Gaarden -
nu skal du lade min Dotter faa se,
-thi de danske Möjer (Möer) haver vunni-
2. Mi Dotter hun er alt for lit'g for ung,
hun orker ikke ind for den Danske Kongen gaa.
3. Jeg var tilfreds om hun ikke var meer end Aarene tre
saa skal du ind for den Danske Kongen gaa.
4. Kongen han ganger i Buret ind
nu skal du ind for den Danske Kongen gaa.
(5. Men du skal ikke sætte dit Guld paa)
6. Hvorfor skal jeg ikke sætte mit røde Guld paa
Jeg haver ikke faat det med nogen Vanær.
7. Liden Kjirsten hun sætte paa silkesyt Serk
som femten Jomfruer havde syt med sit Værk.
8. Og liden Kjirsten hun sætte paa sig Silkekjole blaa
Saa røde Guld efter hver Sam (Søm) laa.
9. Liden Kjirsten trække paa sig Silkestrømper blaa
Der ovenpaa trække hun Guldspændte Skor.
10. Liden Kjirsten sætte paa sig Guldkrona nÿ
saa Mak(g)en fandtes ikke i Dannemarkens Bÿ.
11. Liden Kjirsten sætte paa sig Fingerhandsker smaa
saa lyster sig ind for den Danske Kongen gaa.
12. Danske Kongen hændte Spel oppaa Gulv
og liden Kjirsten trætter de Homænder tolv.
13. Og liden Kjirsten ropte paa Terna si
nu hændter du mig Fir (Fÿr) i Bure ind.
14. Danske Kongen han ganger i Buret ind
Hoss er nu Faer aat de to blege Kind.
15. Da det veed Gud Fader udi Himmelen
hvad enten han er i Live eller dö.
16. Min Far han var saa for vis en Mand
han bygde mig et Bur ved Skjødestrand
saa de femten Homænd skulde føre Skibet i Land.
17. De femten Homænd Bÿrdørra braut
sen sekstende mi Æra naut.
(18. Han Hadde Guldsnor om sin Hat
det saag jeg i den mørke Nat.)
(19. Her er nu Far til de to blege Kind)
Ekstra opplysninger