[BIN: 3617]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Aa Rulleman tjente i Kongjens gaard
i femten Vintrer, i femten Aar
-blandt Fuglar og Dyr -
-og dei bærer Lik ivi Heio-
Ekstra opplysninger