[BIN: 2048]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .

1. Rubal tener i Kongens Gaar
femten Vintrar aa eit Aar.
- Blandt Fuglar aa Dyr
Fuglane dei bere Likje ivi Heiar -
2. Rubal luter ivi breie Bord
han tala ti Signlil Löndomsor.
3. Höir du Signelil hot eg spyre deg
lyster du fyje otaf Laande mæ mæg.
4. Eg ska före deg paa de Lland
der rænn Miöen som her renn Vand.
5. Eg ska före deg paa den Öi
du ska söndlouse liva aa sorgelouse döi.
6. Paa de Land ha eg lyst for aa bu
kon eg bare koma han Rubal ti tru.
7. Signelil samlar sit Gul i Skaal
Rubal salar sin Gangar graa.
8. Signelil samlar sit Gul i Skriin
Rubal stidder han Gangaren sin.
9. So gjore(s)t han i Hændane stærk
han sette Signelil paa sin Hest.
10. Daa dei kom seg i grönen Lond
daa lyster Signelil qvilla ei Stond.
11. Höirer du Rubal hot eg spyre deg
kven eig alle Greftinn som æ her.
12. Otte Jomfruvur hev eg havt
adde dei hev eg i Molle lagt.
13. Otte Jomfruvur heg eg gjilja
niande ska du Signelil bliva.
14. Signelil tængte mæ siave seg
tru mine smaa Knivar hjelper kje meg.
15. Lænje tente du i min Faers Gaard
men alle eg luska dit gule Haar.
16. Rullebal la seg i Signelils Fang
Ronesvevnen den paa han ran.
17. Ho drog ut sin sölvbonden Kniv
den sette ho (i) Rullebals unge Liv.
18. Gud bære meg Signelil kvi gjore du de
bære godt ha eg agta deg.
19. Her ligge du Rullebal rener Blod
enna tröer eg min Jomfruskor.
20. Her lige du Rullebal for Hond aa Ravn
enna ber eg mit Jomfrunavn.
Ekstra opplysninger