[BIN: 2046]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L.M. Lindeman etter Bendik Aanonsen Ulland, Skafså, Mo, Telemark .

  Rullebald tener i Kungens Gaar femten Vinterer aa eit Aar;
blandt Fúglar og Dyr,
-Fuglanne dei bære Like ivi Hejor-
Ekstra opplysninger