[BIN: 2045]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Telemark .

 Aa Rullemann han tener i Kongens Gaar blandt Fuglar aa Dyr.
Nie -Vintrar aa saa et Aar Blandt Fuglar aa Dyr,
-Dei Fuglar aa Dyr bar Likje ivi Heione-
Ekstra opplysninger