[BIN: 2043]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av C. Elling etter Hæge Kiland, Vrådal, Kvitseid, Telemark .

  Svein Nordmann han kom seg rians i gaar
- for den eg hev leika under lie -
stolt Margit sto ute og sola sit haar
- for me beilar Svein, Svein Nordmann hvilar nord og nordan under fjöllo -
x
Du tar no slet ikkje slaa haar for meg
for eg lystar ikkje aa beile ti deg.
x
Aa vi du ikkje beile, hell du beilar ej
so e eg vel för te aa seje deg nej.
x
Aa eg ska no före deg paa de land
du gjenge der paa gull som du gjenge her paa vand.
x
Aa de renn ikkje anna te vatn hell vin
aa der veks ikkje anna te gras hell lin.
x
Aa der veks ikkje anna te gras hell laúk
aa de gjæl ikkje annen fugl hell gaúk.
x
Aa e de no sannt som du sejer for meg
so lystar no eg aa fygje me deg.
x
Aa samle no du dit gull util skrin
me eg salar paa gangaren mind.
x
Han ha seg ein gangar baat liten aa spak
so sett'n stolts Margit paa honoms bak.
x
Aa som at de kom i den grøne lúnd
daa lysta Svein Nordmann aa kvile ein stund.
x
Aa höyre du Svein Nordmann hott eg spyrre deg
hott vi du me den grefti du greve paa der?
x
Aa atten jumfrugur so hev eg no haft
aa alle dei hev eg i gravi lagt.
x
Femten riddarar hev beila te meg
aa alle hev eg luska, men ikkje deg.
Men gjönne so maatte du luske meg
naar du ikkj'i svevnen vil svike meg.
x
Aa Svein Nordmann han la seg i stolts Margits fang
daa sov'n den svevnen so passa lang.
x
Stolts Margit ho ha seg ei silkjesnor
so batt ho Svein Nordmann ifraa haand aa te fot.
x
Höyre du Svein Nordmann hott eg seje deg
eg lova eg sill kje i svevnen svike deg.
x
Svein Nordmann vakna, omkring seg han saag
aa daa var han bunden fra top aa til taa.
x
Stolt Margit ho ha seg ein sylvrúdde kniv
so sett' ho den i Svein Nordmanns liv.
x
Her legje du Svein Nordmann, renner bloe i jor,
aa enno e eg jomfru like go.
x
Her ligje du Svein Nordmann for hund aa for ravn
aa enno æ bære mit jomfru navn.
x
Stolt Margit ho hoppa paa gangaaren graa
so rei ho heim i sin faders gaard.
Ekstra opplysninger