[BIN: 2042]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Hr. Rúllemann kåm seg ríand igår,
skjön jómfrú ho úti fyre 'n står.
- Fúglen förer lík ivi heii -
2. "Eg helsar deg, skjön jomfrú, eg talar ti deg
å lyster dú av landi å fygje mæ meg?"
3. "Slett inkje eg tórer, slett inkje eg må,
her æ då så mange meg vektar úppå".
4. "Å lat dei no vékte, dei vekte vi,
dú skó fygje av landi, úm dú no sjóv vi."
5. Skjön jomfrú ho samlar sitt gúll i skrin
å Rullemann salar út gangaren sin.
6. Rullemann ha ein gangar bå liten å spak
så sette'n skjön jomfrú úppå hass bák.
7. Å då dei kåm seg at rósens lund
då fór skjön jomfrú ti spyrje seg úm.
8. "Eg helsar deg Rullemann, eg talar ti deg:
hót æ dæ fyr greftir, som æ gravne hér?"
9. "Femten skjön jomfrúvúr héve eg havt
å alle så hév eg í gravi lagt".
10. "Å hélla eg den sekstand' vill' vóré
hell eg ha' alle dei söndine vill' boré".
11. Å Rullemann lae seg í jomfrúens fang,
han sóv den svevnen, den va inkji lang.
12. Å Rullemann ------ skjød,
han ----------, den bleiv inkji sød.
13. Å ho tók no upp sitt røde gúllband
å batt ikring Rullemanns raske hånd.
14. So tók ho ----- si røde gúllsnór
å ------------- fót.
15. Å Rullemann vakna, han úm seg såg
å då va'en búndin frå tópp indtil tå.
16. "Å kjære min skjön jomfrú, dú löys mi hånd
å eg ska' da före deg på din faders land.
17. "Å kjære ----------- min fót
å eg ska ------ på dæ landi, dú ska gange på gúlli som héra på snjór".
18. "Den grefti, som dú hev akta meg,
den bliv' nå måten for sjave deg.
19. For hesten din æ hó hóste trang,
men for sjave deg bliv' ho måten lang".
20. Skjön jomfrú hó léte sitt sværi brå,
så hoggji ho Rullemann i lytine två.
21. "Her ligge dú Rullemann for húnd å ravn,
å enno eg bére mitt jomfrúnavn.
22. Her ligg'e dú Rullemann å dú rinder bló,
enno æ eg ei möy so gó".
23. Skjön jomfrú ho kåm seg riand igår
å kongjen úti fyre hæna står.
24. "Eg helsar deg skjön jomfrú, eg talar ti deg,
hór gjóre dú av bélen, eg -ende ti deg?"
25."Han ligg atte i rósens lúnd
eg redde'n så go ei bryllúpssæng".
26. Skjön jomfrú ho rister på blód --- svær:
"å ha dú kjé vór kongjen, dæ ha' dú vóri vær,
27. "Å kjære mi skjön jomfrú, dú still ditt svær!
Eg gjéve deg gúllkróna, dú æ ó væl vær!"
28.Å dér blei nå glæi å store gama,
kongjen å skjön jomfrú drakk brúllaúp mæ sama.
Ekstra opplysninger