[BIN: 2040]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Rullemann téner í kúngjens går
han lokka kungjens syster de véne mår
-Dei Fuglann ber lík alt over dei heiar-
2. Höyrer dú Hillborg hót eg seie deg
lyster dú fygje av lande mæ meg.
3. Eg sko føre deg på de land
dú gjenge der på gull
som dú gjenge hév på sand.
4. På den öy, å lykkeleg döy
Du sko syndeslaús liva
5. Æ de no sant du seie fyr meg
så lyster eg fygje av lande mæ deg.
6. Samle, nå dú ditt gulle i skrin
alt mæ eg salar út gangaren min
7. Som dei kom seg í rósens lund
so lyster Rullemann å kvíle ei stund
8. Höyrer dú Rullemann hót eg spyre1 deg
hot æ de fyr greftinne me víe her uppå
1): overstå: seie mæ
9. 8 Festarmóyer så hev eg nå havt
å adde så hev i jóri lagt.
10. -vígt de 9de lík,
men dú sko no blive
11. Hóyrer du Rullemann hot eg gere mæ deg
så gjærne så ville eg nå luske deg
12. Rullemann la seg í Hileborgs fang
å sterke svevnen på hånom rann
13. Hileborg ha seg ein snoreklút
den batt hó íkring Rullemanns kvíte fót.
14. - eitt -s-band - hånd.
15. Rullemann vakna íkring seg såg
bunden va hendanne å føtanne så.
16. Kjære mi Hileborg du löyser meg
15 gullborgjer så gjev eg deg
17. Hileborg ha seg ein líten knív
den putta hó í Rullemanns líte liv
18. Så lengje sko dú her leggje víe
te dú hev bøtt dine syndinne níe
19. Her legge du Rullemann av deg renne bló
ennå æ eg jomfrú líke gó.
20. Hileborg ha seg ein gangar så spak,
(grufsefente) så sette ho seg uppå honoms bak
21. Så rei hó heim i sin faers går
---------------------------------------------------
Burmann Islands koninger
hos idde dei va útko----- te en -lve grå på skoven at løbe
--------------
den hó/seg på fjóren fór,
den are gjekk heimatt å knissla å ló
då tók dei den horpa å sló imót bór
så blev de barre kjøt å bló
-------------
som sko ljót ---------- å snåva í syllbarre saúm
Ekstra opplysninger