[BIN: 2032]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Svenn Nórmann han tjener í kungens går
Fyr den som æ graven under lide (- líe)
í níe vintrar å eit år
-Fyr der be-lar Svenn Nórmann langt nórafor bergann-
2. Han tener enkje for ånnó lön,
hell fyr æ no Gullbjör hó va so skjön
3. Höyrer de Gullbjör eg talar ti dég
lyster dú enkje fygje av landi mæ meg.
4. Joú eg sille av landi mæ deg
dersom eg vesste at dú inkje velle svíke1
1): overstå meg.
5. Gullbjör ho' samlar sett gull í skrín
Svenn Normann han salar út gangaren sin.
6. Då som dei kom seg í rósaland,
då velle Svein Normann 2) kvíle ei stónd
2): overstå (sic)
7. Höyrer de Svenn Normann hot eg seie deg
hot ví dú mæ den greftæ dú hav gravi upp her.
8. For min folen so æ hó no korte trang
men for min kjæraste æ hó so passa lang.
9. Lengje eto' Gullbjör hó tenkte mæ seg
kann inkje sei rúninne hjelpe meg
10. 15 jomfrúvur so hev eg havt
å adde dei hev eg í grava lagt.
11. 15 Reddarar, hev béla te még,
adde hev eg lúska men inkje deg
12. Ja dú måtte gjenni lúska dég,
dersóm dú kje í svevnen vell' svíke meg.
13. Svenn Normann han la seg í Gullbjörs' fang
so sov han den Svevnen so passa lang
14. Gullbjör tok upp sí röde gullsnór
den batt hó kring Svenn Normanns fot
15. - síne v. g bånd,
dei - hånd
16. Statt no upp Svenn Normann no vekkjer eg deg
eg ve 'kje í svevnen svíke deg
17. Höyrer de Gullbjör hot eg seie deg
kví heve dú sett díne gullbånd på meg.
18. Gullbjör hó upp sin kníven dróg,
hó sette han í Svenn Normann's hjarterót
19. Gullbjör Gullbjör dú stidder den knív
no hev dú forrått mitt unge lív.
20. Ja no ligge dú for houk å ravn
men enno bær eg mitt Jomfrúnavn.
21. No legge dú å deg renne3 bló
men enno gjeng eg er Jomfrú so go'
3): overstå (rinder)
22. So la ho' han ne' í ei égjó grav,
So rei hó heimatt der hó kómo ifrå
Ekstra opplysninger