[BIN: 2031]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Bjørntveit, Kviteseid, Telemark .

1. Å Rullemann han tjéner i Kongens Går
nie vintrar å så et år.
Langs ivi li,
-Fúglann ber lik alt over deris heiar-
2. "Å höyr dú liden Kjersti, hvad jeg siger dig,
lyster dú fygje av lande mæ meg.
3. Eg skú föra deg på dæ land,
dæ ær no gúll i steden for sand1
1): (Sangeren her usikker?)
4. Dæ renn no 'kje anna te vatn hell vin,
dær veks ikje anna te gras hell lin.
5. Dær gæl no 'kje anna te fúgl hell gaúk,
dær veks ikkje anna te gras hell laúk".
6. "Å æ dæ no sant, dú segje fe meg,
så lyster eg å fygje av lande mmæ deg".
7. Men då dei kom seg i den gröne lúnd,
då for den jomfrú te spyrje seg úm.
8. "Höyr dú Rúllemann, hot eg spyr deg no:
hot æ dæ fe greftir me ri her úppå?"
9. "Åtte jomfrúgúr så hev eg no haft,
alle så hev eg i graven her lagt.
10. Dú sko' no vera den niende,
alle deris syndir så sko' dú bera".
11. Dú kjente så lengje i min faders går,
aller så hev eg lúska ditt gúle krúsa hår".
12. Rúllemann han la' seg i jomfrúens fang,
sterkan svevnen på honom rann.
13. Liden Kjersti tók úpp sitt röde gúllband,
snúrrd' íkring Rúllemanns fót å hand.
14. Liden Kjersti tók úpp sin sylbúgjen kniv,
trekkt' - - i Rúllemanns lív.
15. "Her ligge dú Rúllemann renner bló i jór,
enno gjeng eg jomfrú líke gó.
16. Her ligge dú Rúllemann fe rev å fe ravn,
enno så ber eg mítt jomfrúenavn"
17. Liden Kjersti reiste heimatt te sin faers går,
hó fekk no belar i de sama år.
Ekstra opplysninger