[BIN: 2030]

Kvinnemordaren.
Svein Nordmann.
Rullemann og Hilleborg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .

1. Svein Normann han kjeme seg ríand i går,
- fyr dæn, som ær graven únder líden -
stolt Gúllbjör ho stend å slær sitt hår.
For her beilar Svenn Normann, for norden únder bergann.
2. Som Landst. v.2, kun 1te Linie tföiet Navnet: stolt Gullbjør, 2den L. lyster
3. "Å vi' dú 'ki bele, så kann dú lat' blí,
der kjeme væl dei, som bele vi?"
4. "Å høyrer dú stolt Gúllbjör, hot eg segje deg.
lyster dú fygje av landi mæ meg?
5. Eg hev meg ein adelsgår,
som æ líke grön'e bå' haúst å vår."
6. Stolt Gúllbjör ho tenkte mæ sjave seg:
"å bæri bo fær aldri eg.
7. Visste eg, de vá' sant, dú sa' fyr meg,
så lyster eg fygje av landi mæ deg."
8. "Å hjelpe så dú1) meg úppå Gjæddarebró,
vi' dú kje trú. svennen som gjeve deg trú2).
1): Overstå (Gud?)
2): (Spørsm. ?)
Jfr.Grúndtv. Ut. 234: - Hr. Peder giljed liden. Kirsten og sverger: Svige -----over Gjellebro, -----
9. Som Landst. v.7; kún Gúllbjör
10. Som Landst. v.8, kún i 1te Linie: han helle sin gangare líten å spak.
11. Då dei kom seg nór únder lí
då såg dei den grefti bå' júp å ví.
12. "Höyr dú Svein Normann, hot eg spyr deg:
kven ska' no liggje i grefti der?"
13. Som Landst. v.11; kún i L.2: for mí festarmöy - passeleg.
14. "Femten belar hev bela ti' meg;
adde hev eg lúska, men inkje deg."
15. Som Landst. v.13, kún i Lin.1: fúlla så måtte; i Lin.2: når dú 'ki.
16. "Hjelp så dú meg úppå Gjæddarebró,
vi' dú 'ki trú jomfrú, som gjeve deg trú."
17. Som Landst. v.14; kún i Lin.1: han la seg í stolt Gúllbjörs .
18. Stolt Gúllbjör tók úpp sitt röde gúllband,
ho batt Svenn Nórmanns kvíte hand.
19. Stolt Gúllbjör tók úpp ei röde gúllsnór,
ho batt Svenn Nórmann frå hand ti' fót.
20. Som Landst. v. 16; kún i Lin.1: hot eg segje; i Lin.2: eg ska' ki.
21. Som Landst. v.18, kún kniv; i Lin.2: å sett' (ei: ho dæn) - únge lív.
22. "No ligge dú Svenn Normann å renne bló,
enno æ eg jomfrú like go".
23. Som Landst. v.20; kún i Lin. 1: haúk.
24. Som Landst. v. 19 (stíge - ríe ho heim)
Ekstra opplysninger