[BIN: 2012]

Harpespelaren

Oppskrift 1851 av L.M.Lindeman etter Halvor Andersen, Saude, Telemark .

  Signelin bygde seg oppaa ei Borg,
dæ syng(je) ein Fuggl,
ho vidst(e) e'kje af hverken Sut el Sorg,
- den eine gjeng aller utaf min Hug
-

Aa hør du mi Syster haat e be naa deg,
Du la din Søn gaae i Borgen for meg
Den eine gjeng alder ut af min Hu
Du kan vel eiltid faae Sønner fleir,
Men ailder saa fær du Bror meir
Den eine gjeng o.s.v.
Kanelius slo paa Guldhaarpa si
han leika saa Kongen maatte te læ
Den eine o.s.v.
Kanelius leika som en Mand
Han leika Kongs Dottera i sit Fang
Den eine o.s.v.
E leika Guldtavla mæ Kongen igaar
Dæ syng ein Fugl,
og Kongen vandt mit Liv ifraa
Den eine o.s.v.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. Norsk Musikksamling, Lindeman (304)76 (melodi og
første strofe), (304a) 76 (resten av teksten).
Signelin
I Øystein Gaukstad, Ludvig Mathias Lindemans samling av norske
folkeviser og religiøse folketoner. Oslo 1997 er denne oppskrifta typologisert som TSB A 13. Truleg fordi Lindeman brukte denne melodien til Landstad 64.