[BIN: 2011]

Harpespelaren

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Hallvar Andresen, Sauherad, Telemark .

 Aa hør dù mi Syster haat e sie naa deg,
Dù la din Søn gaae i Borgen for meg.
- Den eine gjeng alder ùt af min Hù -
Dù kan vel altid faa Sønner fleir,
Men eilder saa for dù Broer meir.
Kanelius slo paa Gùldhaarpa si,
- Dæ syngje ein Fugel -,
han leika for kongen maatte tala
Kanelius leika som ein Mand
- Dæ syng ein Fugel -,
leika Kanelius Dottera i sit Fang.
E leika Gùldtavla me Kongen igaar,
- Dæ syng ein Fugel -,
og Kongen vandt mit Liv ifraa.
Ekstra opplysninger