[BIN: 2008]

Harpespelaren

Oppskrift 1913 av Johanna Berge etter Svein Rui, Fyresdal, Telemark .

1. Kongjen aa drònningji gjenge so fremst paa T--n
- Tal inkje om -
hòtt skò me Signe ti sorg aa finne
- Kvi rier ingjen ìmot konungjen-
2. Me skò taka henars broer aa binde,
sò skò me Signe ti sorg aa finne.
3. Me skò taka henars broern aa binde bak,
aa legge'n i stygge tjovesak.
4. Aa Signe ho stende seg i høgeloft-svala,
sò ser ho si broer i bándi fara.
5. "Aa heve du lògji hell heve du stòli,
hell hòtt hev du ìmót bándi bráti?"
6. "Eg hev ikkje lògje, eg hev ikkje stòle,
aa inkje heve eg ìmot baandi braate."
7. Aa høyrer du S. hòtt eg spøre deg,
Du lete din son gange istaen for meg.
8. Aa eg heve ikkje bar' sonen ein,
eg ville so ille vita 'n mein.
9. Aa du heve ikkje bar' broeren ein,
men du kann væl faa synine fleir.
10. Statt upp Nikelus sonen min,
Du skò gange istaen for mòibro din.
11. Du skikke meg min kjortel av linde
eg veit eg skò imot brùinne (brufolk) rie.
12. Eg vekkjer deg ikkje ti (aa) skjenkje viv,
men eg vekkjer deg mei' for du skò láte ditt liv.
13. Eg vekkjer deg ikkje ti aa skjenkje møy,
men eg ---- for de du skò døy.
14. Aa N. tenkte me sjave seg,
tru horpa skó ikkje hjelpe meg.
15. Hann stillte i time, hann stillte i tvo,
den tree hann i horpa sló.
16. Aa sló ute mæ lie,
aa sterke bjønnen oto hie.
17. Aa hann slo toppen aa hann slo tré,
aa hann slo hònni av kviku-fé.
18. Aa hann sló ute mæ (me) agjé,
aa baané uto moers magje.
19. Aa kóngjen han ropa ivi all sin gár,
hòkk æ dæ som slær i harpa sò hart.
20. Ti svara S. mæ taarer paa kjinn,
aa de æ N. sonen min.
21. Du teke din broern heimat mæ deg,
- Tal inkje or om -
aa N. skò vere atte aa leika for meg.
- Kvi rider ingjen imot konungjen-
Ekstra opplysninger