[BIN: 2006]

[Verner kommer af fangetårn]

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Telemark .

  Herr Væren begynner mæ den visa han kva
da somna den fruga i skarlaken sat.
Der sovna fruga der sovna mø
der sovna ho fru Ingebor i skarlaken rø.
Herr Væren han begynja mæ den visa ny
da sovna alle frugunn uti den by.
-Fe dem frugunn dem gløymer inkje so rik ein fangji -
Han Væren han såg seg uppi ei vrå
der fann han dem nyklan både store å små
---
De bade ham kvædi.
Eg elskugsvise eg ikkje kann,
men eg ska kvøaa ei bære eg kann.
Ekstra opplysninger