[BIN: 2005]

[Verner kommer af fangetårn]

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 På Lindholmens hus
der drukke de vennar å gjorde seg rus,
der drukke de vennar å gjorde seg glad,
de gjorde og Hr. Verner i Taarne han sat.
Fru Ingebjør hutta på drengenne små
vem ær av mine møyar kveder visen så.
Dei fruvur kunn' aller gjemma så rik ein fangje.
D'ær ingjen av dine møyar den visa kvea kann,
men de ær Hr. Verner han fangjen Mann.
Fru I(ngebjør) h(utta) på dr(engenne) sm(å)
de bede Hr. V(erner) inn for meg gå.
HR. V(erner), han stedes for fruva Ingebjørs bor,
hvad vil du fr(u) Ing(ebjør) ho sneder mig or.
Høyr du H(err) V(erner) hvad jeg siger dig,
en Elskovs vise du kvæder for mig.
Den Elskovs visa eg aller fornam,
eg kve hell ei onnaa eg bære kann.
H(err) V(erner) begynte på ei vise å kva
der sovna så mange som i lofte sat.
Der sovna fruvur å der sovna mø
fruva I(ngebjør) sovna i skarlaken rø.
H(err) V(erner) han seg upp i himlingn så
såg nyklekippi båd' store å små.
Han prøva store han prøva små
han prøva helste den som te bolten låg.
H(err) V(erner) han lakka at dynni så bratt
han gløymde segja Fr(uva) I(ngebjør) go Natt.
Igaar kveld bød jeg hende en Skjeppe af Guld
no fangar du inkje fr(uva) I(ngebjør) en skjeling te full.
Som H(err) V(erner) han kom seg no litt ut på by,
begynde han ei vise te kvea på ny.
Høyr du vektaren på vakti du står
du lyder vel efter hvor visen den går
Høyr du Vektar på vakti så bratt
no helsar du fruva I(ngebjør) tusend go Natt.
Ekstra opplysninger