[BIN: 3610]

Kvernjenta som kved.
Inga Litimor

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. Signelitæ ho sút i kvennhúsæ, kvó
- Må eg sóva -
so kvó ho vænar hell goúkjen gól.
- Signelite ho lillar, å den væne! -
2. "Signelitæ S., kvæ visa for meg,
eitt røde gúllband eg gjæva ska deg".
Ekstra opplysninger