[BIN: 3608]

Kvernjenta som kved.
Inga Litimor

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Ragnhild Knudtsdotter Bakken ukjent sanger Gransherad, Telemark .

 Aa Ingerlil aa Ingerlil du synger Visen for meg
de hvide Silkestrømper eg gjæva ska deg
maatte jeg faa Lov at sova hos a Ingerlil hos a Ingerlil aa den vene.
Ekstra opplysninger