[BIN: 3607]

Kvernjenta som kved.
Inga Litimor

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av S.Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

  Signelítæ sat í kvennhús å mól
- må eg sova -
hó kvæe vænare hell goukjen gól
- Signelíte lilla å den væna- .
Signelill, S. kvæ vísen fyr mæg
m.e.s.
ei silkjeskjurte eg gjeva sko deg
Si, S. - te den kann eg væl få
eg kve alli fyr slík gåva íår.
S. S. - meg - sjú skip í östersjøen -
S.S. få - íår.
S. - meg, min hæder å ære -
Signelill tók úpp vísen å kva
der sovna alt fókkji í kvennhús va'
Ekstra opplysninger