[BIN: 3605]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

  a. "So gjev eg deg eitt korileband
-Her veks inkje gull-
so kjenner eg deg att'e på eit fremminde land"
-Krist give meg å den jomfru-
b. "Min nådige herre, du snakkar ei så
du helle no gjævar di dronning hell så."
c. "Eg la fyr mi droningg vilkor tri,
ho gjer ikkje eitt av adde di."
d. Dråningje skuvar si snekkje frå land,
so styrer ho den på sitt egji land.
e. Kunggen han lægg'e si snekkje fyr land,
dråningji rekkjer 'en si kvite hånd.
f. Å droningje va bå kåt å bli:
"No hev eg gjort me vilkor tri!"
g. Å d. va både gla å kåt:
"No ska me drikke kos varsøl iår."
h. "Hoss kann me no drikke kos barsøl iår,
eg hev kji vor' heimi på 15 år?"
i. " Anten du hev vor' heimi hell langt ifrå
dæ båni bleiv gjort mæ Hallinggens å.
j. "Anten du hev vor' heimi hell heimi ei
de båni bleiv gjort på Hallinggens öy."
k. "Bleiv båni gjort på Hallinggens land
so visar du fram ditt korileband."
l. So visar ho fram sitt korileband
å tårine på kunggen rann.
m. Å kunggen han rann tårir på kinn:
"Å du sko blive allerkjærasten (droningjen) min!"
n. Fyrre tryt'e steinen i storom å,
fyrre ho tryt'e den kvinderå!"
Ekstra opplysninger