[BIN: 3604]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Kungen ville av landi kri
-Her vex inkji gull-
han la fyr si droning vilkor tri
-Krist give mig å den jomfru-
2. Du sko byggje en sadel av bly
den sko vara i aldrar ni.
3. Der sko du setje uti en stol
den sko glima som morgosol.
4. Du sko eige ett bån de år,
no bli eg 'kje heime på 15 år.
5. Kungen han skura si snekkje frå land,
so styrer han den på Hallingens land.
6. Droningjen tålde upp gullpeningar ni,
so let ho byggje en sadel av bly.
7. So sette ho deruti en stol,
den glima som morgosol.
8. Dronningji skuva si snekkje frå land,
so styrer ho den på Hallingens land.
9. Dronningji la si snekkje for land,
kungen han rekte 'a si hvidan hand.
10. Der va' ho i månar tri,
som dronningji låg onde Hallingens li.
11. Der - fem,
på H'ens land.
12. Der gjeve eg deg eitt korilband
so kjenner eg deg att på fremmende land.
13. Min nådige herre du talar 'kje så
du helle væl di dronning kjærare hell så.
14. Eg la fyr mi dronning vilkor tri,
ho gjer inkje eitt av alle di.
15. Dronningji skuva si snekkje frå land,
so styrer ho dem på sitt egjo land.
16. De va 'kje ette hot måner hell fem,
fyrr kungen kom frå ledungen.
17. Kungen han la si snekkje for land
dronningje rekte si hvidan hånd.
18. Dr-gje va' bå kåt å bli
no hev eg gjort mi vilkor tri.
19. Dr. gla å kåt
no ska me drikke kos barsøl iår.
20. Hossi kann me drikke barsøl iår
eg hev 'kje vori heime på 15 år.
21. Anten du hev vori heime hell langt ifrå
de båni blei gjort mæ Hallingså.
22. Ble b. gjort på H's land
so visar du fram ditt korilband.
23. So visa ho fram sitt korilband
so stöytte dei gull o kver si hand.
24. Kungen han renner tårer på kinn
du sko bli allerkjærasten min.
25. Fyrre tryte steinen i storeå,
fyrr ho tryte den kvinderå.
Ekstra opplysninger