[BIN: 3603]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Ingebjør Talleivsdatter, Mo, Telemark .

1. Kungen han ville seg i kri
-her veks ikkje gull -
han la fyr si dronning dei vilkora tri
-Krist give meg å min jomfru-
2. Du ska no byggje en sadel so ny
det ska no vare i aldro ni.
3. Derudi ska du setje en stòl,
den ska' glima som ei morgòsòl.
4. Du ska no gjera barsøl i vår
å eg ska' vera der langt ifrå.
5. Kungen han styrer si snekkje frå land
so styrer en av på fremmande land.
6. Droningji va' etti i månar tri,
ho lengjest etti i alle di.
7. Dr. dreg på skjurta små
so gulli de ligg ette kvor den trå.
8. Dr. dreg på seg stakkjen rau
- saum.
Dr. æ' ikkje beltevand,
ho slengjer ikra seg eitt rødegullband.
9. Ho vyppar sitt hår i en rødegulltrå
høgaste gullkrona sete ho på.
10. Dr. styrer si snekkja frå land,
so styrer ho av på fremmande land.
11. Dr. styrer si snekkje ti lands
å kungen han rekkjer ut hvidan hånd.
12. Han klappa dronningje unde hvidan kinn
du ska' vera allerkjærasten min.
13. Kjære min herre snakk inkje so,
du heve ei droning heimi gev anna hell so
14. Eg la' fyr mi droning dei vilkoræ tri
ho æ' kje go fyr gjeva eit av di.
16. Dr. va der i månar tri,
ho lengjest heimatte i alle di.
17. Dr. styrer si snekkja frå land
so styrer ho av på sitt fædernesland.
18. Kungen va' ette i månar tri,
han lengest heimatt i alle di
19. Kungen han styrer si snekkje frå land,
so styrer han heim ti sitt fædernesland.
20. Kungen - ti lands
Dr. rekkjer ut hvidan hånd
21. Vælkomen kungen heimatte i vår
no ska' enn gjera barsøl no i vår
22. Koss kann nn gjera barsøl i vår,
eg som hev vori so langt ifrå.
23. Anten du hev vori hell du hev reist
barni blev gjort på Hallingsøy.
24. Barni blei gjort på fremmende land
so visar du meg de korilband.
25. Fyste visa ho han de korilband
so stöytte ho gull i hver hass hånd.
26. Fyrre tryte steiner i store å,
fyrr dei tryte dei kvinderå.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 199-123