[BIN: 3602]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Gro Haugjen, Fyresdal, Telemark .

1. Kungen han ville bortfare i kri
-her veks ikkje gull -
han la for si dråning dei vilkora tri
-Krist give mig å min jomfru-
2. Du ska' byggje de slott av ny
so de ska' vare i aldrane ni.
3. Uti de slott ska stande ein stòl
de ska glima av den som ei morgòsòl.
4. Du ska avle de bån i år
å eg vi vere deg so langt ifrå.
5. Kungen han skuvar sitt skip ifrå land
dråningjæ dånå på hvidan sand.
6. So la ho på bøndanne stort mein
da lant drage ti slotti bå stokk å stein.
7. Då hò ha bygt de slott av ny
so de sill 'no vara i aldrane ni.
8. Uti de slotti der sette ho en stol,
so de glima av den som ei morgòsòl.
9. Men dråningjæ mòn inkje gjere
so lett ho seg jomfruklæir skjere
10. Dråningjæ styrer sitt skip ifrå land,
so styrer ho de ti Hallings land.
11. Dr. hissar upp seglå flanen
so skrivar ho deri sitt jomfrunavn.
12. Då ho kom seg ti Hallings land,
kungen han møtte æ på hvidan sand.
13. Höyrer du hot eg spyre deg nå
vi' du kje mæ meg trulove deg nå.
14. Nei kjære min herre du talar kje so
du helle di droning langt kjærar hell so.
15. Eg la' for mi dr.g dei vilkoræ tri
ho uppfydde 'kje eit av adde dei.
16. Uppfydder ho inkje dei vilkoræ tri
so vi' eg forrå hennes unge liv.
17. So spretter han gulli ikring båe hennes hand,
fordi han ville kjenn' æ i andre land.
18. Men då ha' vori der i vikunne ni,
då lengtar ho heimatt ti bonnæ si.
19.Dro-gjæ styrer sitt skip ifrå land,
å kungen sto etter på hvidan sand..
20. Kor ska 'nn drikke kos barsøl iår,
Koos kan vi no dr- iår
eg sòm hev no vori deg so langt ifrå.
21. Antel du hev vor' neri hell du hev vor' langt
so æ båni gjort under Hallingsland.
22. Ja fyrr tryte vatin i strian å,
fyrr hell dei tryte dei kvinderå.
So klappar han hende på hvide kinn
du ska vist vere allerkjærasten min.
Ekstra opplysninger