[BIN: 3601]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .

1. Kungen han ville seg av landi i kri
-Der veks inkji gull-
han la fyr si dronningji vilkor tri.
-Krist give mig å den jomfru-
2. Du ska byggje en sal utav bly
den sko væra i aldranne ni.
3. Der so sete du uti en stol
den sko glima som morgosol.
4. Du sko eige eit bån iår
eg bliv inkje heime på femten år.
5. Kungen han skuta sin snekkjå frå land
so styrde han den på Hallingens land.
6. Dronningji tåldi upp pæningann si
so let ho byggje en sal utav bly.
7. Der so sette dei uti en stol
denni glima som morgo sol.
8. Dronningji skutar si snekkja frå land
so styrde ho den ette på hallingens land.
9. Dronningji drog si snekkja fyr land
å kungen han retta ut hvitan hand.
10. Han klappa hæna på hvidan kinn
du sko' bli aller kjærasten min.
11. Kjære min herre du snakkar 'kje so
du helle væl gjævar di dronning hell so.
12. Eg la fyr mi dronning vilkor tri
ho gjer væl 'kje eitt utav alle di.
13. De va no då uti månanne två
som dronningji låg unde Hallingens å.
14. De va no då uti månanne tri
som dronningji låg unde Hallingens li.
15. So tok en upp eit korilband
so en kjende hæna atte på eitt anna land.
16. Dronningji skutar si snekkje frå land
so styrde ho den heim ti sitt egji land.
17. De va' no ette dei månanne fem
då ville kungen draga te ledungen hjem.
18. Kungen han drog upp si snekkja fyr land
å dronningji rette upp hvidan hånd.
19. Dronningji va' både kåt å bli
ho hev eg gjort mine vilkori tri.
20. Dronningji va' både gla å kåt
no sko' me drikke kos barsøl iår.
21. Hossi kan me drikke kos barsøl iår
eg hev 'kje vor' heime på femten år.
22. Antel du hev vor' heime hell langt ifrå
so bleiv båni gjort unde Hallingens å.
23. Antel du hev vor' heime hell du hev ei
so bleiv båni gjort unde Hallingens øy.
24. So tok ho upp sitt korilband
å la' dei gulli i kvor si hand.
25. Fyrre tryte steinen i storom å
fyrr ho tryre den kvinderå.
26. So klappa han hæna på hvidan kinn
du sko vera aller kjærasten min.
Ekstra opplysninger