[BIN: 3600]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .

1. Som Landst. V.1; kun L.1 ville; Efterslæng: Krist give mig å dæn jomfru.
2. Som Landst. V.2; 2den Lin: men ho gjer inkji eitt av di
3. Ho sille byggje en sal av ny,
dæn sille vara i aldrar ni.
4. Der inne sill' ho setje sin stòl,
å dæn sille glima som ei mòrgòsòl.
5. Du ska' eige bån iår,
å eg ska' vera langt ifrå.
------------------------
------------------------
6. De syntes böndanne vera stor mein
å draga ti' slotti bå' stokk å stein.
7. Ho let byggje ein sal av ny,
dæn vara i aldrar ni.
8. Derinnì let ho setje ein stol,
dæn glima som ei morgesòl.
(Så klæder hun sig i Jomfruklæder, reiser efter Kongen til Hallingsland)
9. Ho va' der på månar ni,
å lengta heimat i alle di.
10. Men fyste gav en hena sitt korillband
så stöypte han gull i hver hendes hand.
-------------------------------------
-------------------------------------
11. Å kongen styrer si snekkja for land,
å droningi rekker han kvite hand.
12. "Å vælkommen kongen heim te vår,
no ska' me drikke kos barsöl iår."
13. "Hoss kan me drikke 'kos barsöl i år?
eg hev vori deg så langt ifrå."
14. "Anten du va' næri hell du va' ei,
båni blei gjort unde Hallings öy"
15. "Blei båni gjort på Hallingsland
så visar du meg mit korillband.
16. Fyste visa ho han hass korillband,
så stöyper ho gulle i hver hass hand.
17. "No hev eg gjort dei vilkor tri,
no må du forrå mitt unge liv."
18. Han klappa hena på hvide kinn,
"nei du ska' vera allerkjærasten min.
19. Fyr tryte steinen i stòre å,
fyr ho tryter dæn kvinderå."
Ekstra opplysninger