[BIN: 3599]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Guro Væting, Fyresdal, Telemark .

1. Som I (hos meg) V.1.
2. Som I V.3; i L. 1 du ska; L. 2 ska'; aldranne
3. Å dær ska' du seta en røde gullstol
å dæn ska' glima som ei morgosol.
4. Som I V. 5; L. 2: vi' vera deg så langt herifra
5. Å når du gjer ikkje alle tri,
så vi' eg forrå ditt unge liv.
6. Som Landst. V. 6, L.1: si snekkje; L. 2: dåna; kvidan.
7. Å droningi ho bygde en sal av ny,
å dæn sill' vara i aldrarne ni.
8. Som I V.6; L.1 va' böndannes stöste; L.2: dei sill' drage
9. Som 8; kun harm ~bå kalk å sand.
10. Som I V.8; L.1.:dær-seta-en röde gullstol; L.2:glima seg
11. Å droningi ha' no dei jomfruvur ni,
å jomfruklæer gjore alle di.
12. Å droningi ha' no dei jomfruvur tolv
dei virka dæ gulli så bold.
13. Å droningi sette seg på sængjestokk
så drog ho på seg dæn silkjesokk.
14. Å droningi ho mæ sængi sto
så hev ho på seg syllspente sko.
15. Å droningi ha' på seg silkjeserk
dæ va' nie möars handeverk
16. Å droningi ha' på seg stakkjen blå
å gulli ette kvor dæn saum dæ låg.
17. Å droningi ha' på seg stakkjen rau
å gulli låg ette kvor dæn saum.
18. Å droningi va 'kje beltevand
ho kasta kring seg röde gullband.
19. Å droningi fletta sitt gule hår
å röde gull låg dæruppå.
20. Å droningi gjekk seg at strandi
så sigler ho seg te Haddingsland.
21. Droningi sigler seg frå land
så sigler ho seg av landi.
22. Droningi styrer si snekkje på land
kungjen rekker henne hvidan hand.
23. Han klappa no hena på hvidan kinn
"å du ska' ver' allerkjærasten min."
24. "Ak kjære min kongje du snakk ikkje så
du hev ei droning langt kjærar hell så."
25. "Eg hev lagt for hennar dei vilkori tri
ho gjer ikkje eitt av alle di."
26. "Å ho ska' eige dæ bån iår
å eg vi' vera dær så langt ifrå."
27. Så gav 'en hennar dæ röde gullband
slikt ha' kje vori på droningis arm.
28. Så gav 'en hennar dæn röde gullring
slik ha' kje vori på droningis fing.
29. Så gav 'en hennar dæ röde gullband
å læste gulli kring kvor hennes arm.
30. Å droningi va' dær i månnanne fem
ho lengtes heimatt i alle dem.
31. Å droningi va' dær månanne ni
ho lengtes heimatt i alle di.
32. Å droningi styrer si snekkje frå land
så styrer ho dæ på sitt faers land.
33. Å kongjen va' etter i vikunne tri
han lengtes heimatt i alle di.
34. Som I V 11; L.1:på sand; L.2:hvidan
35. Å vælkomen æ du no heim no
så ska' me drikke vårt barsöl iår.
36. Som I V 13; L.1:kossi-vårt;L.2:eg som;herifrå
37. Som I V.14; L.2: så æ' båni - uppå Haddings-
38. Som 37; kun: på vann hell land ~Haddings land
39. Som I V.15; L.1: æ'; L.2: så vis meg hit
40. Så visa ho han sitt korillband
å læste gull kring kvor hennars arm.
Så viser hun ham Slottet og Stolen
41. Som I V.17
42. Som I V. 18
43. Som I V. 19; L.2: dei tryte dei kvinderå
Ekstra opplysninger