[BIN: 3598]

Dei tri villkåri.
Kong Kristian og hans dronning

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .

1. Kongjen sille bortfara i Kri
-Her væx ikkje Guld -
han la for si Dronning Vilkor tri1
-Christi gjeve meg ei Jomfru-
1dei vilkori
2. Han la for si Dronning dei Vilkaari tri
aa inkje saa konna ho bekaama di2
2bekaama af dei
3. Aa du ska lata bygje ein Sal
aa den ska stande baate me Voxter aa Al.
4. Aa du ska lata bygje ein Stol
aa den ska glima som ei Morgosol.
5. De trea æ de, du ska eige eit Baan
aa eg ska væra der langt ifraa.
6. Kongjen han styrer sit Skjip ifraa Land
has Dronning stænd atte paa hvitan Sand.
7. Kongjen han styrer sit Skjip utpaa Fjord
has Dronning sin' Hændar i Taarine tvo.
8. Den Dronning ho gjæng seg paa Sand
der møter ho seg en gamal Mand.
9. Aa hører du Dronning eg talar te dig
aa hvorfor fælder du Taarer saa stri'
10. Aa derfor saa fæller æg Taarer saa stri'
min Herre la før meg dei Vilkaare tri.
11. Min Herre la for meg di Vilkaare tri
aa inkje saa kan eg bekaama af di.
12. De eine æ de, æg sil lata bygje ein Sal
aa den skaa stande baate me Voxter og Al.
13. De andre va de, æ sko lata bygje ein Stol
den si' glima som ei Morgosol.
14. De tree va de, æg sil eiga eit Baan
aa Kongen sil væra langt derifraa.
15. Haat vi du nå gjeva den gamle Mand
om han dine Vilkaare raai kan.
16. Eg gjeve deg de du vi ha
eg gjeve deg Brø te din Døan Dag.
17. Saa læte han skrive eit Brev om Land
der møter3 saa mange som kund bæra baa Stok aa Brand.
3sil møte
18. Saa læte han bygje ein Sal
aa den sto baate me Vøxter aa Al.
19. Saa læte han bygje ein Stol
han glima som ei Morgo Sol.
20. Høire du Dronning haat eg seie deg maa
naa ska du klæe deg i Jomfruklæi smaa.
21. Naa ska du klæ deg i Jomfruklæe smaa
saa vi' me sigle te Hallings Øi i Aar.
22. Aa høire du de du gamle Mand
hvor haver du fundet den Lilievand.
23. Eg kom ind på Hallings Øi
der fand eg den onge Møi.
24. Naa gjeve du meg eit røde Guldband
saa kjenner du meg paa fremmed Land.
25. Naa gjeve du meg ein røde Guldring
saa kjender du meg paa fremmed Thing.
26. Saa gav han hennar det røde Gulldband
aa sea Gulle kring kvor hennars Haand.
27. Aa da ho har vore der i Maanane fem
daa lyster den Jomfru heimat te alle dem.
28. Aa Jomfruen talar te Styringsmand
du steller mit Skjip saa hastig for Land.
29. Aa Dronningen talar te Styringsmand
du styre mit Skjip te mit Faderland.
30. Dronningen hissar up Segl aa Flag
saa styrer o sit Skjip for sit eie Land.
31. Aa Dronningen styrer sitt Skjip fra Land
aa Kongjen han daana paa hviten Sand.
32. Da Kongjen har vore der i Maanane ni
saa lyster han heimat te adde di.
33. Aa Kongjen han talar te Styringsmand
du steller mit Skjip te mit Faderland.
34. Aa Kongjen han talar te Styringsmand
du styre mit Skjip te mit Faderland.
35. Aa Kongjen han hissar up Segl aa Fløi
han styrer sit Skjip til Hallings Öi.
36. Velkommen vor Konge heimat i Aar
aa naa ska me drikke kos Barsøl i Vaar.
37. Aa haas kan eg drikke Barsøl i Aar
at sjav ha eg vori saa langt herifraa.
38. Æ Baane gjord under Hallings Land
saa viser du meg de røde Guldband.
39. Fram saa kjæm den gamle Mand
saa tek han op de røde Guldband.
40. Han tek saa op de røde Guldband
aa sea Gulle kring kvör hennars Hand.
41. Ja för de tryter ei Kvinne Raa
før tryt Steine i stri Aa.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS J. Moe 10, ark 1-1c

Med overskrift Eidsborg Anne Aanonsdotter.

Merknader: etter Al str. 3.2 står Malm; etter tvo str. 7.2 står tvættede; etter Brand str. 17.2 står stut Kubbe