[BIN: 2004]

Kong Erik og Hugsljo

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Hugaljo bur i Sværiks by
å gulli de kann ho saume
anten eg søve nettar hell ljose dagar
so bere ho fyr meg uti draume.
- Eg ville ho va' mi å den rose -
2. Hugaljo bur i Sværiks by
å gulli de kann ho spinne
anten eg søve nettar hell ljose dagar
so tisst eg 'a Hugaljo finne.
3. Hugaljo gjenge i urtegåren
i urtinne monne ho bite
so ser ho en kung Eirik
fremst uti leiti han rie.
4. De va fruva Hugaljo
ho ha seg ein kvitan hest
ho va venast av møyo dei
å helstt av karmanno nest.
5. De va kungan Eirik
han kom seg riand i går
uti stende fruva Hugaljo
ho ær væl svøpt i mål.
de va fruva Hugaljo
uti fyr hånom står.
6. Eg helsar deg fruva Hugaljo
hot eg talar ti de
de gjere du fyr minne skull
true den lovar du me.
7. Ti svora fruva Hugaljo
ho svora 'kje verri hell så
de' æ so vondt si troe burtgjeva
vinir å frendar ifrå.
8. De var kungan Eirik
han kjeme i kyrkja inn
so ser en a fruva Hugaljo
de lyser av hennes plomekinn.
9. De va fruva Hugaljo
ho sto i messetrång
kung Eirik han gat inkji auga'i av
der Hugaljo sto å sång.
10. De va fruva Hugaljo
ho tålde upp gullpeningar mange
de gav ho sin sokneprest
fyr ho måtte oto å kyrkja gange.
11. Ut kom Tomme biskupen
då han ha lese si ti
kvi stende du her kung Eirik
kven aktast du ti bie.
12. Ti svora kung Eirik
han svora kje verri hell så
eg biar på fruva Hugaljo
eg aktar hæna ti droning få.
13. Ti svora Tomme biskopen
han svora kje verri hell så
veies du slikt bondebån
slikt monde du æ få.
14. Hugaljo æ' ei bondedotter
å de no må ho væl
eg sko hæna mæ gulli kaupe
dersom eg æ kje aileis fær.
15. De va fruva Hugajlo
ho kom seg der mittepå hei
der møter ho si' systanne två
mitt uppo Grønelihei .
16. Eg helsar deg fruva Hugajlo
kvi heve di tårir runni
anten heve du ei løynlege sorg
hellå en Eirik kung finni.
17. Inkji heve eg noko løynlege sorg
å inkji Eirik kung funni
men so snarleg kom sorgje fori mitt augo
di hev mine tårir runni.
18. De va fruva Hugaljo
ho laest i sterke sott
de sende bo ette 'n kung Eirik
å be 'en vi koma skjott.
19. De va fruva Hugaljo
ho ha inkji halltala or
fyrr då en kung Eirik
han stedest der innpå gov.
20. De va fruva Hugaljo
ho tok av seg gull å gljorur
so spyter ho de hjartebloi
uppi kung Eiriks lóvi.
21. Kung Eirik datt i uviti
Hugaljo gav upp si ånd
Gud bære kon fader i himmerik
me si' skyljast då so ung.
22. Dei toke æ fruva Hugaljo
la hennar på båratre
etti gjekk kong Eirik
so hjarteleg han gret.
23. Upp reis fruva Hugaljo
på bårunne der ho låg
Gud forlåte deg kung Eirik
gråtandes meg so sårt.
24. Dei åtte elliv døttar ihop
å tolvte va deires son
han bar krona etti far sin
de tosst Hugaljo vera ein mon.
25. Dei livde adde alderen ihop
mæ tukte å hellig sinn
dei sovna båi i einom grefte
i denne synduge heimen.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge o, s. 1-3