[BIN: 2003]

Kong Erik og Hugsljo

Oppskrift 1891 av M.Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Dæ va frùvan Hugaljo
ho tålde upp gullpæninger mangge,
dæ gav ho sin sòkneprest
fyr ho måtte ótó kyrkja gangge
- Uti å den dansen lokka ó meg, - å den fruva -
2. Dæ va fr. H.,
ho laest i stærke sótt:
"De' sender nò bå (bò) etti kungg Eirik'e,
dé bé en vi koma skjøtt!"
3. Dæ va fr. H.
ho la av seg gull å gljovur,
so spyter ho dæ hjertebløi
uppi Eirik kunggs lovi.(2. og 3. gang: gløvi)
4. Dei tóke hæna fr H
lae hæna på båratre',
etti gjekk kungg Eirik,
so hjærtelege 'n gret.
5. Upp reis fr. H
på båra dér ho låg:
" Å gu forlåte deg, kunggan Eirik,
å gråtande meg so sårt!"

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 26, s.26-27 Hugaljo å kungg Eirik

Eg kan kji órleggje dæ siste versi, men dæ va so, at dei livde ihop heile alderen å sovna i einóm grøfti." Vid min --læsning af Landstad nr. 35 kjende Hæge ---- igjen de to sidste vers. " Men ho æ mykji læ-g deime hell den mór kunna."