[BIN: 2001]

Kong Erik og Hugsljo

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent, Telemark .

41. Aa Hugajo bor i Sverikes Land
aa Gulli --- mone ho saume,
men søve -- Natti hel ljose Dagjen
ho beres fo meg i Draume
- Men uti ---- ---- lokka ho meg
---- Frøya -
42. Aa Hugajo bor i Sveriks Land
aa Gulli saa mone ho spinne,
men søve og Natti hel ljose Dagjen
og tekje henar Hugajo finne.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M.B.Landstad 6, s.27