[BIN: 3597]

Terningspelet

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Skodje .

1. De legte Guldtavel ved breden Bord
i Glæde og Lyst med alle, de Fruer tvende med Ære stor.
Saa underlig Legen mon falde.
-Men Lykken vender sig ofte om -
Ekstra opplysninger