[BIN: 1998]

Terningspelet

Oppskrift 1957 av Rolf Myklebust etter Gyro Uleberg, Uten lokalisering .

1. Akk hör nu liten båtsmann
hvad jeg nu spörger deg
Lyster du å spela gullterningen med meg?
-Sing hopp fao ri fao rall all ei
Sing hopp gao ri o rei. -

Lyster du å spela gullterningen med meg?
2. Jeg lyster nok å spela gullterningen med deg.
Men jeg har ikke noget å sette opp mot deg.
Men jeg har ikke noget å sette opp mot deg.
3. Så setter jeg opp mine sylvspente sko
Så setter du derimot din ære og din tro.
Så setter du derimot din ære og din tro.
4. Den förste gullterning over tavlebordet rann.
Skjönna jomfrun tapte, men liten båtsmann vann.
Skjönna jomfru tapte, men liten båtsmann vann.
5. Jeg er nu ingen båtsmann om jeg nu siger så
Jeg er den beste kongenssönn som solen skinner på.
Jeg er den beste kongenssönn som solen skinner på.
Ekstra opplysninger