[BIN: 1996]

Terningspelet

Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bø, Telemark .

 Den første gullterning over tavlebordet rannt
den skjønne jomfru tafte, men den unge baatsmann vandt.
- Hei sjung fallerallera-
den skjønne ---------- vandt.
Den anden ---------
den unge baatsmann tafte, mens den skjønne jomfru vandt
Den tredi -----------
den skjønne -------- tafte, mens den unge b. vandt.
Aa hør du kjære baatsmann, vill du skjilje dig fraa mig
Syv silkjesydde skjurtur eg gjeva vil til dig.
Syv silkesydde skjurtur det tar eg naar eg kann,
men eg vil ha skjøn jomfru, som eg paa terning vannt.
Ak hør du kjære b. vil du skjilja deg fraa mig
Et slott og saa en festning det vil jeg gjeva dig,
men jeg vil ha skjøn jomfru
--------- vannt.
Et slott og saa ------, det tar jeg naar jeg kann,
men ---- skjøn j. -------- vandt.
Ak hør ----------, fraa mig
Syv skipe uti floden dem vil eg gjeva dig.
Syv skiber uti floden -------- eg kan
men eg vil ha skjøn j. ------- vannt.
Jomfruen gjikk paa gulvet og kammede sitt haar
Og trøste og bære meg for festemann eg faar.
Baatsmannen gjekk paa gulvet og ringede sitt sverd
du faar nok saan en festermann du e han ikke verd.
Eg æ nok ingen baasmann som du tænkte naa
Eg æ den beste kongesøn fra Engelann mon gaa.
Er du den beste kongson fra Engelann mon gaa,
saa ska du faa min møydom fast eg er atten aar.
Ekstra opplysninger