[BIN: 1995]

Terningspelet

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Telemark .

1. Høyr du no gangargur hòtt eg vi' spørje deg,
aa kaam vi' du leike paa tavlebor med meg.
- Aa de lektr aa de spilte gulltærning -
2. Aa hòsse kann eg leike paa tavlebor mæ deg,
eg haver ikkje rødegull aa seta fòr meg.
3. Aa set du di trøye om den æ no graa,
sò sætter eg gullkronen min ta den om du kann faa!
4. Aa de første gulltærning aaver tavlebore rann,
aa gangarguten tapa, skjøn jaamfru ho vann.
5. Aa set du dine hoser aa saa dertil din sko,
sò setter jeg min ære aa sò dertil min tro.
6. De første gullt. -----rann
skjøn j. ho tapa aa g. vann.
7. Aa jaamfruen skreik ivi all den gaar:
Aa Gud trøste aa Gud bære meg fòr gjiftarmaal eg faar.
8. Aa høyr du skj. j. du græt ikkje sò,
eg æ den rikast' kóngsson i verden leva maa.
Ekstra opplysninger