[BIN: 1994]

Terningspelet

Oppskrift 1915 av Olav Vestgarden etter Kari Dale, Seljord, Telemark .

 Bassman jek i Skogjen han vile vogte faar
te fram saa kom ein jomfru med upkrusa haar; syng
- upfalia lei syng tralelia lei-
mæ upkrusa haar
og høir du lila baasman hot eg vi (spørje) deg
aa hev du lyst aa spile gulterninger med mei; syng
Saa set du up din trøie aa saa din filehat
saa set eg up min Møidom, den for du aller fat; syng
Den fyste gulterningen paa tavlebore ran
sjøn jomfruen hun tapa, aa lile baasman vant; syng
Den andre gulterningen paa tavlebore ran
sjønjomfruen hun tapa, aa lile baasman vant; syng
Den tredie gulterningen paa tavlebore rant
sjønjomfru atter tapa, aa lile baasman vant; syng
Jomfruen jek i Kamerse og kjemede sit haar
gud troste aa gud bære meg, for festarman eg for; syng
Eg e naa injen baasman ensjønt du synes saa
eg æ den beste konge son, som utaf Englan gaar; syng
Æ du den beste Konge son som utaf Englan gaar
saa skaa du faa min Møidom om eg æ bar syten aar; syng
- upfalialei syng tralalia lei-
om eg æ bær syten aar.
Ekstra opplysninger